Segélyező nőegylet

Két lelkes csabai hölgy, özv. Reök Istvánné és Bartóky Lászlóné úrhölgyek kezdeményezése folytán B.-Csabán a sebesült katonák és hátramaradott családjaik felsegélyezésére nőegylet alakult pénteken délelőtt. Mintegy 14 tagból álló küldöttség tisztelgett főispánné őméltóságánál, akit Reök Istvánné úrhölgy a küldöttség nevében felkért az elnöknői tisztség elfogadására. Őméltósága a tőle megszokott szeretetreméltósággal fogadván a küldöttség minden egyes tagját, megköszöné a megtiszteltetést, s azt elfogadta, egyszersmind megígérve, hogy tőle telhetőleg fogja az egyletet támogatni. Adjon az Isten sok ily lelkes hölgyet a hazának!
(Békésmegyei Közlöny, 1878. szeptember 15., V. évf. 74. szám)

 

Csabai és gyulai műkedvelők

Műkedvelőink a csabai ifjúság meghívásának engedve ott a csabaiakkal együtt ma előadást rendeznek, színre kerül a gyulaiak által „A phrenolog”, a csabaiak által pedig „A közügyek”. A tiszta jövedelem fele a gyulai nőegyleté, másik fele része pedig a csabai felsőbb leányiskoláé leend. Mint halljuk, a csabaiak e látogatást Gyulán vissza fogják adni. Mi e lépésben a kölcsönös régi jó viszonynak helyreálltát véljük üdvözölhetni Gyula és Csaba között, mely néhány év előtt meglazult, és hogy ez úgy legyen, szívből kívánjuk.
(Békés, 1873. január 5., II. évf. 1. szám)

Műkedvelői előadás a Várszínházban