Békítő küldetés

A b.-csabai képviselő-testület által a szőlős-csabaiak ügyében kiküldött békítő bizottság f. hó 20-án eljárt küldetésében. Kimenve a szőlőkbe, népgyűlést hívott össze, s úgy látszik, hogy a nyert felvilágosítás után sokaknak elment a kedvük a különszakadástól. Hát bizony mi is úgy hisszük, hogy a szőlőbeli atyafiak okosabbat alig tehetnek, mint hogy az ilyen, rájuk nézve a kivihetetlenség határában mozgó tervekről egyszer s mindenkorra lemondanak, s nem hagyják magukat egypár hivatalt kereső ember által izgattatni.
(Békésmegyei Lapok, 1881. február 27., III. évf. 24. szám)

 

Népszámlálás

— A népszámlálás Csabán holnap veszi kezdetét. A feladat tanulmányozása végett az ügynökök és a felülvizsgálók több esetben összehívattak, s így reméljük, hogy a népszámlálás Csabán minden akadály nélkül fog keresztülvitetni. E helyen megemlítjük, hogy a népszámláláshoz szükséges nyomtatványok, melyek Csabára érkeztek, egy egész szekér rakományt tesznek ki. Elképzelhető tehát, mennyi szükséges az egész országban ezen nyomtatványokból.
— Csabán az újévvel megindított népszámlálás befejeztetvén, a 4891 gyűjtőíven összesen 16.187 férfi és 16.346 nő lett összeírva, s így Csaba lakosainak száma az 1880. év utolsó napján 32.533 lélek volt. Eszerint Csaba lakossága a legutóbbi népszámlálás óta 2500 lélekkel szaporodott, ami ‒ ha tekintetbe vesszük, hogy azóta Kondoros község megalakultával az oda csatolt puszták lakossága elszakadt Csabától ‒ elég szép szaporulat.
(Békésmegyei Közlöny, 1881. január 1., VIII. évf. 1. szám; Békésmegyei Lapok, 1881. január 23., III. évf. 10. szám)