Női ipariskola

A b.-csabai jótékony nőegylet szerdán, f. hó 8-án tartott gyűlésén egy női ipariskolának B.-Csabán leendő felállítását határozta el. Löwy Albertné úrhölgy e célra három évre ingyen lakást ajánlott fel, mely nagylelkű ajánlat természetesen általános éljenzéssel fogadtatott. Az alap növelésére táncvigalom fog rendeztetni.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. december 12., VII. évf. 238. szám)

 

Fiókegylet

Az Erzsébet királyné őfelsége védnöksége alatt álló Vereskereszt nőegyletnek múlt szombaton Csabán fiókegylete alakult. Az alakuló gyűlés, melyben városunk legelőkelőbb hölgyei vettek részt, a nőnövelde épületében tartatott meg. Választmányi tagoknak a következő úrhölgyek lettek megnyerve: Beliczey Istvánné, özv. Omazta Szilárdné, Gártner Adolfné, Löwy Albertné, Löwy Sámuelné, özv. Farkasné, Fáy Móriczné és Scholcz Gusztávné. A választmány zárt ülésében az elnöki tiszttel Omazta Szilárdné, az alelnökivel Löwy Albertné úrhölgyek lettek megbízva.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. október 19., VII. évf. 201. szám)

Erzsébet királyné udvarhölgyei körében
Forrás: Vasárnapi Ujság, 45. évf. 38. szám (1898. szeptember 18.)