Katonai központok

A Csaba és Szolnok állomásokat szemelték ki a katonai csapatok összpontosításának központjaiul. Élelmezési helyiségekül a nevezett helyeken a dohányraktárak szemeltettek ki. Ezeknek kiürítése, nemkülönben az átalakítási munkálatok már megkezdettek.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. február 24., V. évf. 16. szám)

 

Békés természet

Pénteken délután Csabáról számos szabadságolt katona és újonc hívatott be szolgálatra. Délután 2 órakor indultak Szolnok felé, és némelyiket egész családja kísérte, úgyhogy volt vagy 300 ember és asszony a pályaudvaron; volt sírás-rívás, pedig hát csak rövidebb gyakorlatra hítták be. A mi népünk itt Csabán, úgy látszik, egyáltalán nem harcias természetű.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. május 16., II. évf. 39. szám)

Kis honvédek
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1871. 357. p.
 

Békéscsabai orgonakészítő

A „Reform” egyik közelebbi száma újdonsági rovatában nagy elismeréssel említi fel Korik Sándor orgonakészítő áldozatkészségét, ki a tisza-szolnoki rongált orgonát majdnem ingyen jó karba helyezte, dacára, hogy gyöngült ereje a nagy munkában majdnem kimerült. Az említett város méltányolta is a derék mester buzgalmát, s hálás köszönettel fogadta munkáját. A szolnokiak mindig kegyelettel fognak megemlékezni tettéről, mellyel a templomot egy új orgonával úgyszólván megajándékozta. A derék orgonakészítő Békés-Csabán lakik, s rendesen kisebb-nagyobb, szakértők szerint igen jeles szerkezetű fiszharmonikákat készítget.
(Békés, 1870. szeptember 18., II. évf. 38. szám)

Kapcsolódó irodalom:

Geyer József: Az orgona lényege, szervei, berendezése, regiszterei, használata, esztétikája, története, gondozása, tervezés- és építésmódja s átvételi eljárása ismeretének tankönyve. Budapest ; Szeged : Szegedi Kat. Tudósító, 1931–1933.

Klotz, Hans: Az orgonáról. Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1972.

Pécsi Sebestyén: Az orgona : szerkezete, története, építése. Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1967.

Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák. Budapest : Zeneműkiadó, 1974-