Békés természet

Pénteken délután Csabáról számos szabadságolt katona és újonc hívatott be szolgálatra. Délután 2 órakor indultak Szolnok felé, és némelyiket egész családja kísérte, úgyhogy volt vagy 300 ember és asszony a pályaudvaron; volt sírás-rívás, pedig hát csak rövidebb gyakorlatra hítták be. A mi népünk itt Csabán, úgy látszik, egyáltalán nem harcias természetű.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. május 16., II. évf. 39. szám)

Kis honvédek
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1871. 357. p.
 

Békéscsabai orgonakészítő

A „Reform” egyik közelebbi száma újdonsági rovatában nagy elismeréssel említi fel Korik Sándor orgonakészítő áldozatkészségét, ki a tisza-szolnoki rongált orgonát majdnem ingyen jó karba helyezte, dacára, hogy gyöngült ereje a nagy munkában majdnem kimerült. Az említett város méltányolta is a derék mester buzgalmát, s hálás köszönettel fogadta munkáját. A szolnokiak mindig kegyelettel fognak megemlékezni tettéről, mellyel a templomot egy új orgonával úgyszólván megajándékozta. A derék orgonakészítő Békés-Csabán lakik, s rendesen kisebb-nagyobb, szakértők szerint igen jeles szerkezetű fiszharmonikákat készítget.
(Békés, 1870. szeptember 18., II. évf. 38. szám)

Kapcsolódó irodalom:

Geyer József: Az orgona lényege, szervei, berendezése, regiszterei, használata, esztétikája, története, gondozása, tervezés- és építésmódja s átvételi eljárása ismeretének tankönyve. Budapest ; Szeged : Szegedi Kat. Tudósító, 1931–1933.

Klotz, Hans: Az orgonáról. Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1972.

Pécsi Sebestyén: Az orgona : szerkezete, története, építése. Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1967.

Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák. Budapest : Zeneműkiadó, 1974-