Kevés a bába

Szőllős-Csabáról már többször hallottuk azon panaszt, hogy ott az évenként átlag születni szokott 300 kisded első gondozására mindössze három bába van, miért is azután megtörténik, hogy a szegény nők azon igen nehéz pillanatban gyakran tanulatlan asszonyok segítségére kénytelenek szorulni. Márpedig ha valahol, úgy különösen itt bizonyosodik be azon példabeszéd: „Aki minek nem mestere, hóhéra az annak.” — Tudva tehát, hogy a bábák mily fontos tényezők a társadalomban, felhívjuk az illető közegek figyelmét, akiknek az erről való gondoskodás körükbe vág, hogy a fent érintett hiányon segíteni iparkodjanak.
(Békésmegyei Lapok, 1880. október 3., II. évf. 116. szám)

Középkori angol hálószoba gyermekáldás után
Forrás: Tolnai Világlapja, 10. évf. 16. szám (1910. április 17.)
 

Új templom

Szöllős-Csabán, vagy amint rendesen mondják, a csabai szőlőkben csütörtökön reggel tették le a templom alapkövét roppant néptömeg jelenlétében. Haan Lajos és Linder Károly lelkész urak beszédei sok könnyet csaltak ki a meghatott nép szeméből, mely képzeletben visszavarázsoltatott 107 esztendő előtti korba, midőn a most épülő templom helyén az első szőlőt kimérték, holott most ezrekből álló új helység számára templom építtetik, melyben az evangélium szava lészen hirdetendő. Az alapkőbe különféle tárgyak, az új község és egyház történelmét tartalmazó emlékirat, s egy-egy szám a Békésmegyei Közlönyből és a Békésből is eltétetett emlékül.
(Békés, 1875. május 30., IV. évf. 22. szám)

Erzsébethelyi templom
Forrás: Üdvözlet Békés-Csabáról : Chaba-városa régi képes üdvözlőlapokon, 1897-1935. közread. Dobrotka Pál. Békéscsaba : Typografika, 2005.