Kevés a bába

Szőllős-Csabáról már többször hallottuk azon panaszt, hogy ott az évenként átlag születni szokott 300 kisded első gondozására mindössze három bába van, miért is azután megtörténik, hogy a szegény nők azon igen nehéz pillanatban gyakran tanulatlan asszonyok segítségére kénytelenek szorulni. Márpedig ha valahol, úgy különösen itt bizonyosodik be azon példabeszéd: „Aki minek nem mestere, hóhéra az annak.” — Tudva tehát, hogy a bábák mily fontos tényezők a társadalomban, felhívjuk az illető közegek figyelmét, akiknek az erről való gondoskodás körükbe vág, hogy a fent érintett hiányon segíteni iparkodjanak.
(Békésmegyei Lapok, 1880. október 3., II. évf. 116. szám)

Középkori angol hálószoba gyermekáldás után
Forrás: Tolnai Világlapja, 10. évf. 16. szám (1910. április 17.)