Fiókegylet

Az Erzsébet királyné őfelsége védnöksége alatt álló Vereskereszt nőegyletnek múlt szombaton Csabán fiókegylete alakult. Az alakuló gyűlés, melyben városunk legelőkelőbb hölgyei vettek részt, a nőnövelde épületében tartatott meg. Választmányi tagoknak a következő úrhölgyek lettek megnyerve: Beliczey Istvánné, özv. Omazta Szilárdné, Gártner Adolfné, Löwy Albertné, Löwy Sámuelné, özv. Farkasné, Fáy Móriczné és Scholcz Gusztávné. A választmány zárt ülésében az elnöki tiszttel Omazta Szilárdné, az alelnökivel Löwy Albertné úrhölgyek lettek megbízva.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. október 19., VII. évf. 201. szám)

Erzsébet királyné udvarhölgyei körében
Forrás: Vasárnapi Ujság, 45. évf. 38. szám (1898. szeptember 18.)