Jég

Jegünk oly szép Csabán, hogy hasonlóra már évek óta nem vitt ki bennünket a tél. Délutánonként százak keresik fel a Köröst, hogy az alkalomszerű sportnak éljenek! Sajnálatos, hogy az évek előtt virágzott korcsolyázóegylet a kedvező körülmények dacára még nem támadt föl halottjaiból. A múlt nyáron megalakult csolnakázóegylet volna hivatva arra, hogy más kosztümben újból elfoglalja a Köröst, melyen tavaly annyi sikert aratott.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. január 6., V. évf. 2. szám)

 

Korcsolyaverseny

A csabai korcsolyázó egylet múlt keddi versenyén a fiatalság színe-java, kísérve vegyes korú közönség által jelent meg, hol a gyorsasági pályadíjat Scheifler Hugó, az ugrásit pedig Reiner Béla nyerte el. A versenyt közvetlenül követte a táncvigalom a vasúti restaurációban. Mint a múltkori, úgy ez is határtalan jókedv közt folyt le. A reggeli 3 óráig tartó jó mulatság azon élénk vágyat költé az ifjúságban, hogy a társulat még ez idén legalább egy ily táncvigalmat rendezzen a fesztelen mulatságot szerető közönség számára.
(Békés, 1875. február 7., IV. évf. 6. szám)

Ívezés
Forrás: Vasárnapi Ujság, 51. évf. 5. szám (1904) 73. p.
 

Korcsolyázó egylet

B.-Csabán is alakult korcsolyázó egylet, melynek elnökéül Vidovszky János, igazgatójául Omaszta Gyula, pénztárnokául Rajner Béla választatott meg. • A magántársulat ünnepélyes megnyitását a vasúti pályaudvar előtti tón tartotta, zene- és dobszó mellett, az arra elkészített jégen, számos néző és sok hölgy részvétele mellett. • Hogy minden társulati egyesülés élénkítőleg hat a társadalomra, azt a b.-csabai korcsolyázó egylet is fényesen bizonyítja. Vasárnap csak úgy hemzsegtek az utcák a kíváncsi gyalogosok és csengettyűs szánon járóktól, kik kisiettek a gyönyörű szép téli nap fényében korcsolyázók evolúcióit a vasút előtti tón megszemlélni, a vasárnap délután rendesen kihalt vasúti étterem pedig telve volt a korcsolyázás után ott uzsonnázók sokaságától.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. január 3., II. évf. 1. szám; 1875. január 7., II. évf. 2. szám; 1875. január 14., II. évf. 4. szám)

A városligeti jégpályáról
Forrás: Vasárnapi Ujság, 46. évf. 2. szám (1899) 28. p.