Úrnapja

B.-Csabán az idén nagy pompával ünnepeltetett meg katolikus polgártársaink által az Úrnapja. Az itt állomásozó Vladimir huszárezred teljes díszben a templom előtt állt fel, melynek udvarán két rögtönzött, zöld gallyakból rakott és oltárképekkel ékesített kápolnában állott meg az ünnepélyes körmenet. Volt lövöldözés mozsarakból, puskákból is elég. Három huszár a nagy forróságtól kidőlt.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. június 23., V. évf. 50. szám)