Úrnapja

B.-Csabán az idén nagy pompával ünnepeltetett meg katolikus polgártársaink által az Úrnapja. Az itt állomásozó Vladimir huszárezred teljes díszben a templom előtt állt fel, melynek udvarán két rögtönzött, zöld gallyakból rakott és oltárképekkel ékesített kápolnában állott meg az ünnepélyes körmenet. Volt lövöldözés mozsarakból, puskákból is elég. Három huszár a nagy forróságtól kidőlt.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. június 23., V. évf. 50. szám)

 

Huszárok Csabán

Pénteken délelőtt a várva várt Vladimir-huszárok egy escadronja trombitaszó mellett egész díszben vonult be városunkba, hol állandó állomása leend jó időre. Csabán már évek óta nem volt katonaság; utoljára ulánusok feküdtek itt, de oly régen, hogy annak a híre már dajkamesének is régen elkopott. Annyival nagyobb érdekkel vártuk a szép magyar huszárok jöttét, kik bizonyára hatállyal lesznek egyhangú életünk élénkségének emelésére, s megkedveltetik magukat ott, hol hajdanában polyák dzsidások népszerűek tudtak lenni. Dél felé ért a szép lovascsapat a városháza elé, kíváncsiak nagy tömegei közt: ott kétfelé válva kereste fel az elszállásolási helyeket. A csapattal három tisztet láttunk. Üdvözöljük városunk vendégeit s új lakóit!
(Békésmegyei Közlöny, 1878. április 7., V. évf. 28. szám)

Huszárok megérkezése
Forrás: Vasárnapi Ujság,, 1871