Visszatekintés

Az óévet nem hagyhatjuk el anélkül, hogy legalább egy rövid tekintetet ne vessünk főbb eseményeire. Egészben véve semmi esetre sem számíthatjuk a boldogabb esztendők közé. Árvizek, rossz termés, ipar és kereskedés pangása sok bajt, nyomorúságot hoztak ránk. De azért örvendetes jelenségeket is regisztrálhatunk. Nevezetesebb események: a gyomai ref. templom renoválása, a csabai színház megnyitása, a szarvasi vasút kiépítése, több község hídjainak építése, a Békés megyei gazdasági és iparmúzeum megalakítása. Örvendetesnek kell jeleznünk az ipar és gazdaság terén megindult mozgalmakat általában. Mindez azonban nem annyi, hogy midőn jókívánságunkat akarjuk kifejezni, így ne kiáltsunk fel: Adjon az Isten jobb, boldogabb esztendőt!
(Békésmegyei Lapok, 1880. január 1., II. évf. 1. szám)

 

Testvéries tett

A csabai ev. presbitérium, melyet újabban magyarellenes szellemmel vádolt a fővárosi sajtó, tettekkel akarván megcáfolni a róla terjesztett rossz hírt, 100 forintot adott a m.-berényi református magyar templom felépítésére. Mindenesetre oly szép testvéries tett, mely ritkítja párját a mai önző és szédelgő világban.
(Békésmegyei Közlöny, 1874. október 4., I. évf. 36. szám)