Hasznos vállalat

Csabán e hó elején egy tudakozó- és hordárintézet alakult, mely a közönség részére megbízható gazdatiszteket, nevelőket, nevelőnőket, dajkákat, boltos segédeket és mindenféle szolgákat és szolgálókat szerez, amellett közvetít ház- és birtokeladásokat, bérleteket; végül az indóházhoz és a város bármely pontjára csomagokat szállít. Bárminemű okozott károkért 100 forint erejéig kezességet vállal. Igazgatója Quirini Lajos, kit szívesen üdvözlünk e korszerű és hasznos vállalat élén.
(Békés, 1875. május 9., IV. évf. 19. szám)