Szandolin

A b.-csabai csolnakázóegylet hajói kijavítva, kifestve a vízen vannak. Rajtuk már f. hó 4-én egy víg társaság kirándulást óhajtott rendezni, azonban ‒ ember tervez, Isten végez ‒ tervüket megsemmisítette, bizonyosan egy szép asszony átka folytán, hogy nőket nem akartak magukkal vinni, az idő. Az ég csatornái úgy megeredtek, hogy a földieket színig betöltötték annyira, hogy az utcákon is lehetett volna szandolinozni.
(Békésmegyei Lapok, 1879. április 6., I. évf. 2. szám)

Pesti csónakverseny
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1864. 229. p.
 

Rólunk írták

A „Tanuló ifjúság lapja” legutóbbi száma tárcájában a lap társszerkesztője, Dolinai Gyula egy Kötegyánról keltezett levelében vidékünkre tett kirándulását írja le, s abban Csabát is felemlítvén, megyénk e kiválóbb helyéről ‒ a többek között ‒ ezeket is írja:
„A városon magán nem sok látnivaló van, az utcák rendezetlenek, aránytalan szélesek s piszkosak, legfeljebb a piac mutat valamit, itt lévén három templom, a városháza, a fogadó stb. Ugyancsak a piac felső végén van a kis gimnáziumi épület is, mely 50-60 algimnáziumi tanulónak nyitja meg a szorgalmi szakban falait. Van a gimnáziumnak 4 derék tanára, kik az intelligencia vállvetett támogatása mellett mindent elkövetnek, hogy az algimnázium egész gimnáziummá alakíttassék át, mit Csaba 35 ezer lakossága könnyen fenn is tarthatna. Így aztán kielégíthetné a csabai ifjúság tudományszomját, mit most a szarvasi gimnázium pótol.”
(Békés, 1870. szeptember 18., II. évf. 38. szám)

Békéscsaba templomai

Kapcsolódó irodalom:

Ágoston János: Csabának leirása, 1826 (Pest : Trattner).

Békéscsaba : történelmi és kulturális monográfia. főszerk. Korniss Géza. Békéscsaba : Körösvidék Ny., 1930.

Bugár-Mészáros Károly: Békéscsaba, Evangélikus Nagytemplom. Budapest : Tájak, Korok, Múzeumok Egyes., 1989.

Bugár-Mészáros Károly: Békéscsaba, Plébániatemplom. Budapest : Tájak Korok Múzeumok Egyes., 1986.

Értesitő a békés-csabai Ágost. Hitv. Evang. Real-Gymnasiumról. Békéscsaba : Real-gymn., 1872-1873.

Fábry Károly: A csabai nagy árviz [!árvíz] és egyebek. 2. kiad. Békéscsaba : Körösvidék ny., 1923.

Fábry Károly: Tallózás Csaba múltjából, 1738-1803. Békéscsaba : Körösvidék Ny., 1923.

Haan Lajos: Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról, az ottani ev. ó templom százados ünnepe alkalmára értekezett Haan Lajos. Nagyvárad : Tichy ny., 1845.

Haan Lajos: Békéscsaba története. Békéscsaba : Haan L., 1858.

 

Kirándulás

Hadgyakorlat

A jó csabaiak sem tudhatták a dolgot mire vélni, midőn tegnap egy hete a gyulai honvédséget „mit sack und pack“ városukba berukkolni látták. A honvédség e kis gyalog excursiója azért rendeztetett, hogy a legénység az efféle menetekhez hozzászokjék, s e célból jövőre is időközönként hasonló kirándulások fognak tétetni.
(Békés, 1870. május 1., II. évf. 18. szám)