Szandolin

A b.-csabai csolnakázóegylet hajói kijavítva, kifestve a vízen vannak. Rajtuk már f. hó 4-én egy víg társaság kirándulást óhajtott rendezni, azonban ‒ ember tervez, Isten végez ‒ tervüket megsemmisítette, bizonyosan egy szép asszony átka folytán, hogy nőket nem akartak magukkal vinni, az idő. Az ég csatornái úgy megeredtek, hogy a földieket színig betöltötték annyira, hogy az utcákon is lehetett volna szandolinozni.
(Békésmegyei Lapok, 1879. április 6., I. évf. 2. szám)

Pesti csónakverseny
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1864. 229. p.
 

Szandolinozás

Csabán a „szandolinozás” nagy divatba kezd jőni. — Mi ez? Csónakázás, csak egy személyt befogadó, kis csinosra festett és lampionokkal kivilágított csónakban. Még nők is hódolnak a sport e nemének. A napokban egy ily szandolinozó női társaság némileg rosszul járt, mert partraszálláskor kicsit a vízbe estek, de szerencsére egy kis ijedtség és a nedves ruhánál egyéb baj nem történt.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. június 3., II. évf. 44. szám)

Pesti csónakverseny
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1864. 229. p.