800 éves jubileum

Kegyeletes emlékünnepet ült 4-én a magyar katolikus világ. Akkor volt 800 éve annak, hogy VII. Gergely pápa 1081. május 4-én I. István magyar királyt a szentek sorába iktatta.
(Békésmegyei Közlöny, 1881. május 8., VIII. évf. 55. szám)

Szent István megkeresztelése. Benczúr Gyula festménye
Forrás: Vasárnapi Ujság, 47. évf. 32. szám (1900. augusztus 12.) 1. p.

Kapcsolódó irodalom:

• Balics Lajos: A róm. kath. egyház története Magyarországban. Budapest : Szent István Társulat, 1901
• Cherrier Miklós János: A magyar egyház története. Pest : Heckenast, 1856
• Küng, Hans: A katolikus egyház rövid története. Budapest : Európa, 2005
• Norman, Edward: A római katolikus egyház képes története. Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, cop. 2007
• Szántó Konrád: A katolikus egyház története. 2. kiad.. – Budapest : Ecclesia Kiadó, 1987

 

A 100. vizsga

Az evangélikus népiskolai nyilvános vizsgálatok Csabán a múlt hét folytán mindennap délelőtt és délután tartattak. A gyermekek általában értelmes feleleteket adtak, miért a tanító urak hálás elismerést érdemelnek. Megható volt többek között Vozárik Pál vizsgája, aki már 50 év óta tanít ugyanazon egyházban, s így, ha a félévi vizsgálatokat is számítjuk, akkor most már a 100. vizsgát tette le tanítványaival. Aki ennyi ideig fárad a nevelés szent ügye kőrül, az megérdemli a nyugalmat és a hálát.
(Békés, 1875. június 20., IV. évf. 25. szám)