Népmozgalmi kimutatás

1876-ban született összesen 1713, fiú 860, leány 853; ezek közt volt törvénytelen 36, ikrek 17 esetben. Házasult 410 pár. A halottak száma 972, férfi 510, nő 462, az életkort tekintve 0‒1 évig 343, 1‒5-ig 238, 5‒10-ig 49, 10‒20-ig 42, 20‒30-ig 57, 30‒40-ig 39, 40‒50-ig 47, 50‒60-ig 55, 60‒70-ig 53, 70‒80-ig 38, 80‒90-ig 9, 90‒100-ig 2. A szülöttek száma 741-gyel múlja fölül az elhaltakét, mely arány mutatja, hogy az elmúlt évben az egészségi viszonyok kedvezőek voltak, kedvezőbbek, mint az 1875. évben is, melyben a szaporulat 448 volt. • A városi kórházban gyógykezeltetett 130 beteg: férfi 75, nő 52; ezek közül gyógyult 102, javult 15, meghalt 13. A szegények házában jelenleg ápolás alatt van összesen 31 egyén, éspedig 20 férfi, 11 nő.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. január 18., IV. évf. 5. szám)

Precíziós mérleg
Forrás: A Pallas nagy lexikona, 12. kötet: Magyar-Nemes (1896)
 

Tanácsadás

Dr. Ivánfy Endre, ki a delej- és hasonszenvi gyógymódok megállapítása és terjesztésében fáradozik, folyó május hó 1-én érkezett Csabára, hol mindaddig szándékozik tartózkodni, míg idült (krónikus) és idegbetegek tanácsait igénybe veszik. Látogatóinak eddigi száma 170-re megy, s eddigi 38 évi orvostudori gyakorlata ‒ melynek gyümölcseit egy nagyobb műben szándékozik a világ elé bocsátani ‒ elég kezességül szolgál arra nézve, hogy a hozzá folyamodó betegek körüli működését óhajtott siker koronázza.
(Békés, 1871. május 25., III. évf. 42. szám)