Panasz

A csabai görögkeleti lelkész, Nika Demeter ellen illetékes helyen azon panasz tétetett, hogy a görögkeleti iskolára gondot nem fordít, sőt a tanteremben végezteti a nagymosást, disznóölést stb. Reméljük, hogy a hívek a lelkiatyát jó útra terelendik.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. november 21., VII. évf. 224. szám)

A békéscsabai görögkeleti templom
Forrás: Békéscsaba : történelmi és kulturális monográfia. Főszerk.: Korniss Géza. Békéscsaba : Körösvidék Nyomda, 1930. 237. p.

Kapcsolódó irodalom:

• Békéscsaba : történelmi és kulturális monográfia. Főszerk.: Korniss Géza. Békéscsaba : Körösvidék Nyomda, 1930
• Csobai Lászlóné: Vestigiile Bisericii Ortodoxe Romane din Ungaria = A Magyarországi Román Ortodox Egyház kincsei. 2. kiad. Gyula : Magyarországi Románok Kutatóint., 2013
• Sisa Béla: Békés megye műemlékei. Békéscsaba : Békés M. Tcs. Művelődésügyi Oszt., 1981
• Világnak világa : egyházak a Körösök vidékén. A kiállítást rend. és a katalógust szerk. Havassy Péter. Gyula : Erkel Ferenc Múz., 2000

 

Segély

A vallás- és közoktatási miniszter a csabai görögkeleti hitközségnek, temploma és iskolafedele kiépítésére, 300 forintot engedélyezett.
(Békés, 1870. május 22., II. évf. 21. szám)

A békéscsabai görögkeleti templom

Kapcsolódó irodalom:

Bottó György: A g. kel. egyház története. In: Békéscsaba : történelmi és kulturális monográfia. főszerk.: Korniss Géza. Békéscsaba : Körösvidék Nyomda, 1930. 235–238. p.