Gyümölcs- és terménykiállítás

A b.-csabai gyümölcs- és terménykiállítás, mely hétfő estig tartott, igen sikerült, min nem csodálkozunk, mert a megyei gazdasági egylet elnökén, mélt. Beliczey István főispán úron kívül valamennyi előkelő gazdászunk érdeklődött iránta. Legnagyobb figyelmet érdemeltek a Göndöcs Benedek, Ferenczy Alajos, Bereczki Máté, Goboczy Károly, Bogár Dániel, Stark Adolf, Beliczey István urak által kiállított gyümölcs- és terményneműek, melyek többnyire első osztályú kitüntetésekben, illetve oklevelekben vagy díjakban részesültek.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. október 10., V. évf. 81. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Emlékkötet : Bereczki Máté (1824-1895) : Stark Adolf (1834-1910) : emlékünnepség Békéscsaba, 2010. január 23. Szerk.: Sicz György. Békéscsaba : Békéscsabai Kulturális Közp., 2010
• Jegyzék az 1867. évben id. Wilim Jánosnál kapható külömbféle oltványokról. Hasonmás kiad. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 1978
• Mohácsy Mátyás, id.: Gyakorlati gyümölcstermesztés. 5. kiad. – Budapest : Légrády, 1926
• Mohácsy Mátyás, id.: Gyümölcstermesztés házi- és háztáji kertekben. 8. kiad. Budapest : Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1977
• Wilim János-emlékkötet. Szerk.: Sicz György. Békéscsaba : Békés Megyei Kvt., 2016

 

Békés megyei könyvpiac

Tagadhatlan az, hogy megyénk, ha az Alföld irodalmi törekvéseit eredményeiben mérlegeljük, nem utolsó példával járt elő mindig annak kitüntetésében, hogy a fővároson kívül a vidéknek is örvendetesen emelkedő irodalma van. S az évről évre megjelenő könyvek s aránylag hasonlíthatlanul sok magyar nyelvű hírlap az olvasó közönség számbeli erejéről (?) is tanúságot tesznek. Újabban egyszerre három értékes művet vettünk, az első a csabai, a két utóbbi a gyulai nyomdából. Ezek egyike a már országosan ismert történész, Haan Lajos műve, a másik kettő gazdasági mű Göndöcs Benedek apát és Brózik Károly Békés megyei régészegyleti titkár tollából. — Haan Lajos akadémiai tag értekezése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről máris nagy elismerésben részesült a főváros tudományos köreiben, s írójának hervadatlan babérokat szerez azon alapos és szellemes fejtegetéseiért, melyekben egy kedvenc s hagyományos felfogásunkat, Dürer Albert magyar s Békés megyei eredetére vonatkozólag nem dönti meg, de határozottabb alakba önti, s tisztább világításba helyezi. Mint halljuk, ez érdekes monográfia német nyelven is nemsokára meg fog jelenni; a kiadás iránt a kellő lépések már meg vannak téve. E mű a nagy német közönség körében különösen Nürnbergben nagy feltűnést fog okozni. — A második mű a tudós apát, az egyházi s gyakorlati szellemű gazdasági író Göndöcs Benedeké, e cím alatt: Népszerű beszélgetések a dohány okszerű kezeléséről. — A beküldött művek harmadika a Brózik Károly által szerkesztett „Békésmegyei okszerű méhészegyleti Évkönyv” az 1876/1877. évre. Az évkönyv örvendetes tudomást nyújt a méhészet iránti érdek emelkedéséről s az egylet sikereiről.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. május 30., V. évf. 43. szám)

Dürer Albert portréja
Forrás: Vasárnapi Ujság, 18. évf. 26. szám (1871. június 25.)