Az új megyei főispán!

Augusztus 28-án délelőtt tette le megyénk új főispánja, Beliczey István úr a rendkívüli közgyűlésre összehívott megyei bizottsági tagok előtt a hivatali esküt. Tekintve az általános megelégedettséget, melyet az új főispán kineveztetése költ, bátran mondhatjuk, hogy Beliczey István Magyarország legnépszerűbb főispánjainak egyike. Nem kételkedünk benne, hogy az új főispán a hozzá kötött várakozásnak teljesen meg fog felelni, hogy mint a nép és nem egyes kasztok, kiváltságosak embere, a nép igaz érdekeit, méltányos kívánságait figyelembe fogja venni. Szóval, hogy a nép igazainak lesz hű és hivatott védője, és személyválogatás nélkül szigorú ostora lesz azoknak, kik a törvény korlátain kívül elbizakodottá téve, társadalmi vagy hivatali állásuk fénye által, ezen jogokat sérteni merészelik. Nemhiába mondjuk ezt. Megyénkben egy idő óta oly dolgok fordulnak elő, melyek egy erős, kérlelhetetlen szigorúságú és igazságú kezet nagyon is igényelnek.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. augusztus 31., III. évf. 70. szám)

Forrás: Wikipedia (közkincs)