Nyilatkozat

Van szerencsém a nagyérdemű közönséggel teljes tisztelettel tudatni, miszerint Csabán az 1873. év óta fennálló könyvnyomdámat Povázsay László úrnak eladtam, és ez az üzletet folyó évi október hó 1-jén birtokába is veszi, minélfogva e hó végével itteni működésem meg fog szűnni. Amidőn az eddig élvezett bizalomért leghálásb köszönetet mondok, kérem e bizalmat az új cégre átruházni, és azt pártfogolni, meg lévén győződve arról, miszerint a bizalmat kiérdemelni legfőbb igyekezete is leend. B.-Csabán, szept. 8. 1879. Dobay János, nyomdatulajdonos.
(Békésmegyei Közlöny, 1879. szeptember 9., VI. évf. 94. szám)

Nyomdai gépterem
Forrás: Vasárnapi Ujság, 10. évf. 2. szám (1863. január 11.)
 

Új nyomda

Dobay János nyomdatulajdonos B.-Csabán könyvnyomdáját a következő körlevéllel nyitá meg: „Van szerencsém a helybeli és vidéki nagyra becsült közönséggel egész tisztelettel tudatni, hogy B.-Csabán, a Széchenyi utca Csetneky-féle házban egészen újonnan berendezett könyvnyomdámat megnyitottam. Tizenkét év óta e megyének lakosa és Gyulán a nyomdászat terén működve, Csaba városa közönségének nagybecsű pártfogásában mindenkor szerencsém volt részesülni, bizton hiszem, hogy eme pártfogást a jövőben helyben felállított üzletem által fokozni leend szerencsém; kegyes pártfogásuktól fog függni üzletem további fejlesztése, gyarapítása. Csabai nyomdámban bármiféle könyvnyomdái magánmunkák elkészítésre elfogadtatnak; az e megyében dívó és gyulai nyomdámban készletben levő községi és árvagyámsági munkákra nézve azonban a megrendelést továbbra is Gyulára kérem intézni.”
(Békés, 1873. szeptember 21., II. évf. 38. szám)

Dobay János hirdetése

A Dobay nyomda kiadásában megjelent – és a Békés Megyei Könyvtár állományában megjelent – művek listája az alábbi linkre kattintva érhető el.