Üdvös rendelet

A csabai járás szolgabírája igen üdvös rendeletet bocsájtott ki, mely szerint minden háztulajdonos vagy lakó a háza előtt összegyűlni szokott szemetet és hulladékot 2 forint pénzbírság terhe alatt eltakaríttatni és az eltakarított helyet a nyári hónapokban fellocsoltatni köteles.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. április 27., VII. évf. 80. szám)

 

Bírság

A csabai járási szolgabíró e héten 2 csabai korcsmárost marasztalt el 20-20 forint pénzbírságban a korcsmai zárórák meg nem tartása miatt. A befolyt 40 forintból 20 forintot a helybeli algimnáziumnak, 20 forintot pedig a helybeli nőneveldének juttatott a derék szolgabíró.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. április 17., VII. évf. 73. szám)

A nagytemplom homlokzata
Forrás: Békéscsaba : történelmi és kulturális monográfia. főszerk.: Korniss Géza. Békéscsaba : Körösvidék ny., 1930. 265. p.
 

Erélyes rendelet

A csabai járás szolgabírája erélyes rendeletet bocsátott ki az újév napján szokásos cselédgyülekezéseknek meggátlása tekintetéből, felhíván a városi hatóságot, hogy egy hites ember felügyelete alatt a rendelkezése alatti közegekkel akképp intézkedjék, hogy a kívánt siker minden komolyabb összeütközés nélkül elérhessék. A járási csendlegények ez alkalommal a rend fenntartása érdekében szintén ki lesznek rendelve.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 29., V. évf. 104. szám)

Csendőrök
Forrás: Vasárnapi Ujsag, 44. évf. 44. szám (1897)