Fáklyásmenet

Csaba alig részesült még oly látványban, milyet a fáklyásmenet nyújtott, mellyel a b.-csabai Szabadelvű Párt képviselőjelöltjét vasárnap este megtisztelte. Már este 7 órakor hullámzott a nép az utcákon, s midőn besötétedve a fáklyák meggyújtattak, több mint 10.000 főre szaporodott a sokaság. Az ún. vármegyeháztérről elindulva a Vasút utcán keresztül vonult a menet; főispán úr háza előtt érve lelkes éljenekbe tört ki, s 10.000 torok a Szabadelvű Párt követjelöltjét éltetve ért annak lakásáig, hol Báttaszéki Lajos tartott hozzá egy rövid üdvözlőbeszédet, melyre a jelölt úr meghatottan válaszolt. Mindkét alkalommal kénytelenek voltak a szólók többször megállani, mert egypár inas és néhány érettségi vizsgát tett, de azért mégis éretlen eszű deák, kiknek zsebkendő kellene és cucli, s kik jobban értenek még a padfaragáshoz, mint a politikához, éktelen lármával félbeszakította a szólókat, miáltal természetesen nem a 12.000 főre szaporodott tömeget, mely jelöltje tiszteletére rendezte az impozáns ovációt, hanem önmagukat tették nevetségessé és méltó megvetés tárgyává.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. augusztus 8., V. évf. 63. szám)

 

Új hetilap

Mint Csabáról értesültünk, ott új évtől fogva Csaba cím alatt egy hetilap indulna meg dr. Báttaszéki Lajos ügyvéd, a Nagyvárad volt szerkesztőjének szerkesztése mellett. Mutatványszáma december elején küldetne szét. Őszinte szívből kívánunk sikert Csaba emez előhaladásának a szellemi téren, azon meggyőződésben, hogy munkásifjúsága felkarolandja az ügyet, mely otthonára csak újabb fényt vethet.
(Békés, 1872. november 17., I. évf. 33. szám)