Megoldatott

Az Élővíz-csatorna ügye, mely évek óta pör tárgyát képezte egyrészt Békés és Csaba városok, másrészt Békés és Arad vármegyék között, végre-valahára megoldatott a közlekedési miniszter által, éspedig a zsilipes rendszer alapján, úgyhogy a békésieknek ezentúl nincs okuk félni az Élővíz-csatorna áradásától. Hála Istennek és ‒ a miniszternek.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 5., V. évf. 97. szám)

Zsilip
Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 5. szám (1858. január 31.)
 

Szabadkőművesek Csabán

Az aradi páholyhoz tartozó szabadkőművesek szerdán délután gyűlést tartottak Csabán. Mi iránt, azt nem tudja senki, így tehát egy profán újdondász sem tudhatja, mert a legmélyebb titok leple takarja úgy működésük alakiságát, mint eredményeit. Azért nem is tud ezekről az eredményekről beszélni senki semmit, ámbár hisszük, hogy sok jót művelnek, és ha valamely szűkölködő özvegynek vagy ínséggel küzdő árvának valami váratlan, ismeretlen helyről segítség jő, bizonyára ők azok, akiktől ered a jótétemény, és nem hisszük, hogy igaz volna az, mit a nép beszél, hogy ti. a tagok csak egymás közt segítik és pártolják egymást a közéletben, mi már azért sem lehet igaz, mivel a szabadkőművesek mindenesetre gyönyörű szép alapelveken nyugvó intézménye alkalmat nyújtana ezáltal arra, hogy üresfejű ingyenélők mindenáron a páholyba felvétetni igyekeznének magukat, csak hogy gond nélküli életük legyen.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. január 10., II. évf. 3. szám)

 

Hírneves művésznő

Deckner Sarolta, a hírneves hegedűművésznő, több oldalról nyert meghívásnak engedve, mai napon Aradról Csabára volt menendő, hangversenyezni. Irigyeljük a csabaiak e nem mindennapi műélvét, melyben a művésznő Gyulát is részeltethetné.
(Békés, 1871. március 23., III. évf. 24. szám)