Népmozgalmi kimutatás

1880. július 1-jétől szeptember hó végéig született összesen 510, fiú 257, leány 253; ezek közt volt törvénytelen 14, ikrek 10 esetben. Házasult 16 pár. A halottak száma 638, férfi 339, nő 299, az életkort tekintve: 0-tól 1 évig 211, 1‒5-ig 301, 5‒10-ig 21, 10‒20-ig 14, 20‒30-ig 5, 30‒40-ig 21, 40‒50-ig 8, 50‒60-ig 15, 60‒70-ig 20, 70‒80-ig 17, 80‒90-ig 4, 90‒100-ig 1. A lefolyt évnegyedben a közegészségi viszonyok kedvezőtlenek voltak, amennyiben a halottak száma 128-cal múlta fölül a születtekét. A halálozás leginkább a kisgyermekek közt volt, éspedig 0-tól 5 évig 512 gyermek sodortatott el, míg 5-től 100 évig 126 egyén halt meg.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. október 16., VII. évf. 199. szám)

Precíziós mérleg
Forrás: A Pallas nagy lexikona, 12. kötet: Magyar-Nemes (1896)
 

Beküldetett

Mint értesülünk, utóbbi időben biztosítási ügynökök vergődnek a vidéken, kik az általuk szolgált intézetek akarata ellenére, saját készített hírlapcikkek, pamfletek által iparkodnak régi és jó hírben álló intézetek, mint például a Gresham üzleteit befolyásolni. A közönséget óvjuk ezen egyének garázdálkodásaitól.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. október 12., VII. évf. 196. szám)

A Gresham biztosító hirdetése
Forrás: Gazdasági Lapok, 32. évf. 8. szám (1880. február 24.)
 

Kevés a bába

Szőllős-Csabáról már többször hallottuk azon panaszt, hogy ott az évenként átlag születni szokott 300 kisded első gondozására mindössze három bába van, miért is azután megtörténik, hogy a szegény nők azon igen nehéz pillanatban gyakran tanulatlan asszonyok segítségére kénytelenek szorulni. Márpedig ha valahol, úgy különösen itt bizonyosodik be azon példabeszéd: „Aki minek nem mestere, hóhéra az annak.” — Tudva tehát, hogy a bábák mily fontos tényezők a társadalomban, felhívjuk az illető közegek figyelmét, akiknek az erről való gondoskodás körükbe vág, hogy a fent érintett hiányon segíteni iparkodjanak.
(Békésmegyei Lapok, 1880. október 3., II. évf. 116. szám)

Középkori angol hálószoba gyermekáldás után
Forrás: Tolnai Világlapja, 10. évf. 16. szám (1910. április 17.)