Egy magyarfaló

Egy magyarfaló vasúti hivatalnok, B. F. nevezetű csabai vasúti mérnök ahelyett, hogy valahára megtanulná a magyar nyelvet, és megbecsülné a magyar hazát, mely neki is kenyeret ad, bátorkodik azt úton-útfélén nyilvánosan ócsárolni, a nemzetet ostobának, szokásait nevetségeseknek nevezni. Jó volna, ha már életbe léptetné a magyar minisztérium azon írott malasztját, hogy mindazon vasúti hivatalnokok, kik az 1875. év első napjáig a magyar nyelvet nem bírják, elbocsáttassanak, akkor Magyarország ily csőcseléktől megszabadulna, mely semmi kímélettel nincs azon nép iránt, melynek kenyerén hízik.
(Békésmegyei Közlöny, 1874. október 18., I. évf. 38. szám)