Háromszor tűz 2 nap alatt

Ily ijedelemben részesült Csaba e héten. Hétfőn ugyanis reggel öt órakor és déli 12 órakor kétszer volt tűz. Első alkalommal Kliment György háza égett le egészen, délben nagyobb kár nem történt. A város nagy kiterjedését tekintve csakugyan fontolóra vehetné volna a csabai t. elöljáróság, vajon nem volna-e célszerű minden városrészben elhelyezni egy-egy árva vízipuskát.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. október 25., IV. évf. 85. szám)

Debreceni tűzoltó deákok
Forrás: Vasárnapi Ujság, 1858
 

Csabai harangok

— Csütörtökön kondult meg először a b.-csabai 53 mázsás új nagyharang, első harangszava a béke volt (Friede sei ihr erst Gelänte), de második kongása tüzet jelzett; csütörtökről péntekre eső éjjel ugyanis a Szoros utcában tűz támadt, mely Botyánszki András szűcsmester és Bjelik János földmíves házát hamvasztotta el. A két ház állítólag egyszerre égett, miért is szándékos gyújtogatást gyanítanak.
— Múlt héten a szőlőbeli csabai új templomra is felhúzták harangjaikat. A volt két acélharanghoz erélyes lelkészük közbenjárása folytán még egy harmadikat is szereztek, melyet vasárnap de. isteni tisztelet után szenteltek fel. Az ez alkalomra megjelent nép a templom homlokzata előtt, szabad ég alatt buzgó áhítattal énekelte az Erős vár a mi Istenünk kezdetű zsoltárt, és ennek eléneklése után felállt t. Linder Károly lelkész úr, és gyönyörű alkalomszerű imát mondott. A felszentelő beszédet nt. Haan Lajos lelkész úr tartotta, röviden előadván a harangok keletkezését s azok célját, aztán az elismerés jeleivel kiemelte e népnek az egyház gyarapodása körül tanúsított áldozatkészségét, buzgóságát; intette, buzdította őket a vallásosságban továbbra is tántoríthatlan állhatatosságra. Az áldás után ünnepélyes lassúsággal megkondult a harang, és a néptömeg csendességben szétoszlott.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. október 8., III. évf. 81. szám)

 

Tűz a városházán

B.-Csabán szerdán este az új gyönyörű városházban kéménytűz támadt, mely nagyobb kártétel nélkül eloltatott. Ez megtörténhetik ‒ de az már alig, hogy ily úgyszólván monumentális, 80.000 forintba került épület, nem biztosíttatik. Semmi esetre nem vet szép fényt a város atjyainak gondosságára, hogy ezen Csaba büszkeségét képző középületet eddigelé nem biztosították.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. december 12., II. évf. 99. szám)