Halotti tor

A napokban furcsa véletlenből úgy Csaba, mint Békés városa végén, az utolsó házaktól legfeljebb 20 lépésre, eldűlt lovaknak csontvázai hevertek, melyeken a varjúk tartották víg halotti torukat. Tekintve, hogy az ily dolgok nemcsak az esztétikai érzetet mélyen sértik, de hogy az ily eldűlt állatoknak rothadásba átmenő húsának kigőzölgése sokszor ragadós betegségeknek szülője: igen kívánatos volna, ha nevezett két város t. elöljárósága ilyenek kivitelére külön helyet jelölne ki, és szigorú szabályrendelettel azoknak máshová leendő hordását eltiltaná.
(Békésmegyei Közlöny, 1876. október 26., III. évf. 86. szám)

Lovak az itatónál
Forrás: Vasárnapi Ujság, 29. évf. 53. szám (1882)
 

Furcsa…

A Csabától Békésig vezető Körös-csatornában oly tömérdek döglött eb van, hogy azon kellemetlen bűz, mit ezek terjesztenek, a csolnakázóknak sokszor kitarthatatlanná válik. Furcsa, ha elgondoljuk, hogy mi e vízben fürdünk, mosdunk, de sokszor iszunk is belőle! Jó lenne egy rendeletben szigorúan megtiltani, hogy semmi szín alatt senki döglött állatot a Körösbe hajítani ne merészeljen.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. május 27., II. évf. 42. szám)