Gyász

Szeberényi Lajos, ki az ötvenes években csabai tanár volt, utóbb szegedi ev. lelkész, majd Pozsonyban lelkész-tanár és a Kisfaludy Társaság tagja, e hó 4-én 55 éves korában meghalt. Bizonyára sokan lesznek megyénkben, akik a megboldogultnak társadalmi és irodalmi működését figyelemmel kísérték és méltányolták. Halála egyiránt veszteség a tanügyre és az irodalomra nézve. Béke lebegjen hamvai felett!
(Békés, 1875. június 13., IV. évf. 24. szám)

Forrás: Schmidt K. J.–Markusowszky Sámuel–Ebner Gyusztáv–Freuszmuth Frigyes: A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség története. II. rész. Pozsony : Ág. Hitv. Evang. Egyházközség, 1906.