Álarcos bál, összeesküvés

Folyó hó 16-án leend a Csabán felállítandó 4 osztályú leányiskola javára a b.-csabai nőképző társulat által rendezett nagy álarcos bál. Jegyek előre válthatók Bartoky László és Vidovszky K. urak kereskedésében, személyenként 1 forint 50 kr.-ért. A rendezőség egyszersmind közhírré teszi, hogy minden belépti jegy mellé két szavazójegy is adatik; az elsővel a legszebb hölgymaszkra, a másikkal a legrútabb férfimaszkra lehet szavazni; a legtöbb szavazatot nyerő női maszk egy értékes aranyórát, a férfimaszk két üveg pezsgőt nyer. Álarcos új és válogatott jelmezekkel Ruttkay Károly fogja ellátni a közönséget. — Csaba szépei, neszét vevén annak, hogy a 16-i álarcos bált rendező fiatalság a legszebb nőt jutalommal akarja kitüntetni, „titkos” gyűlést tartottak (mely azonban a Békésmegyei Közlöny újdondásza előtt titok nem maradhatott, nem lévén előtte titok a nap alatt), melyben elhatározták, hogy azért is mind egyforma caricot-öltözetben fognak megjelenni. Ily körülmények közt nehezen lesz lehetséges a legszebb maszkot kitalálni, s eszerint a rendezők azon kellemes helyzetbe jönnek majd, hogy a megjelenő hölgyek mindegyikét lesznek kénytelenek egy aranyórával kitüntetni, mert eszerint mindegyik „legszebb” maszk lesz. Tessék tehát vagy egypár tucat aranyóráról gondosodni!
(Békésmegyei Közlöny, 1874. február 8., I. évf. 2. szám)

 

Csabai újdonságok

Összeírás. A központi bizottmány e hó 4-én tartá alakuló gyűlését; a kibocsátott hirdetmény szerint az összeírás máj. 27-töl jún. 9-ig fog tartani mindennap délelőtt 8‒12, délután 3‒6 óráig; ki ez idő alatt magát be nem jegyezteti, szavazati jogától elesik.
Nagyvárosiasodunk. Városunk érdemteljes polgára, Fáy Jakab úr társaskocsit, egy szalontai polgár pedig bérkocsit hozatott városunkba. Indulási hely: „Fiume“ vendéglőtől. Ajánljuk közönségünknek.
(Békés, 1872. május 19., I. évf. 7. szám)