Hercegi esküvő

— Rudolf koronahercegnek Stefánia hercegnővel való egybekelése napján a b.-csabai katolikus templomban isteni tisztelet tartatván, a templom már reggel 8 órakor zsúfolásig megtelt. Képviselve voltak Csaba városa, a kir. járásbíróság, a szolgabírói, m. kir. adó-, m. kir. dohánybeváltó és pénzügyőri hivatalok és minden rendű és rangú közönség.
— A b.-csabai izr. imaházban a trónörökös őfensége lakodalma napján tartott ünnepélyes isteni tiszteletet főispán úr őméltósága és a szolgabíró úr is megtisztelték látogatásukkal. Kohn E. H. főrabbi úr magvas alkalmi magyar beszéde és a gyermekek által karban elénekelt Szózat igen jó benyomást tett a hallgatóságra.
— A b.-csabai ev. egyházban is tartatott istentisztelet a trónörökös egybekelési ünnepélye alkalmából, az ev. egyház szertartásaihoz képest egyszerűen, de lélekemelően.
(Békésmegyei Közlöny, 1881. május 12., VIII. évf. 57. szám; 1881. május 15., VIII. évf. 58. szám)

Rudolf főherceg és Stefánia főhercegnő
Forrás: Vasárnapi Ujság, 28. évf. 19. szám (1881. május 8.)

Kapcsolódó irodalom:

• Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös : szerelmi regény. Budapest : Európa, 2017
• Ferenc József: Drága Rudolf : Ferenc József és Sisi levelei fiukhoz. Budapest : Szépmíves, 2020
• Grössing, Sigrid-Maria: Rudolf trónörökös. Budapest : Gabo Könyvkiadó, 2006
• Hamann, Brigitte: Rudolf : a trónörökös és a lázadó. Budapest : Európa, 1990
• Hamann, Brigitte: Rudolf trónörökös. Budapest : Európa, 2008
• Ingenheim, Marieluise von: Sissy fia, a trónörökös : Rudolf szerelmei. Budapest : Rakéta Könyvkiadó Kft., 1993
• Salvendy, John T.: Rudolf : egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. Budapest : Minerva : CWI, 1988

 

Csabaiak Amerikában

Lapunk szerkesztősége Amerikából, New Yorkból Oesterreich-Amerikaniche Zeitung cím alatt cserébe egy újságot kap, melyet két csabai fiú, Snitzer Dávid és Mór szerkesztenek. Néhány év előtt a katonaállítás elől menekültek Amerikába. Lapjuk legutóbbi, április 23-i számában oly felhívás közöltetik, melyben 20 New Yorkban élő magyar-osztrák felszólítja valamennyi ott élő földijét, hogy Rudolf trónörökös őfensége lakodalma megünneplésének mikéntjére nézve tartandó értekezleten minél tömegesebben jelenjenek meg.
(Békésmegyei Közlöny, 1881. május 8., VIII. évf. 55. szám)

Franklin szobra New Yorkban
Forrás: Vasárnapi Ujság, 20. évf. 14. szám (1873. április 6.)

Kapcsolódó irodalom:

• Ács Tivadar: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest : Officina, 1944
• Amerika! Amerika! : magyar írók novellái Amerikáról, az amerikai emberről és az amerikai magyarokról. Budapest : Noran, 2002
• Amerikai magyarok arcképcsarnoka = Portrait gallery of Hungarian Americans. Főszerk.: Tanka László. Salgótarján : Médiamix ; New York : Mixmedia, 2003
• Bernád Ilona: Magyarok Amerikája : útirajz, szociográfia. Sepsiszentgyörgy : Medium Kiadó, 2004
• Magyar Amerika : a tengerentúli magyarok mai élete történetekben és képekben. Főszerk.: Tanka László. Salgótarján : Médiamix, 2002
• Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában, 1519-1900. Budapest : Európa, 1982
• Szántó Miklós: Magyarok Amerikában. Budapest : Gondolat, 1984
• Wass Albert: Amerikai emberek. Marosvásárhely : Mentor, 2007