Két osztály a jégen

A karácsonyi ünnepek alatt B.-Csabán a csatorna jege élénk képet nyújtott, haute-volée-nknak a jégsportot kedvelő tagjai víg társalgás közben hódoltak e nemes mulatságnak, körülöttek a Gyúrók és Zúzák százai nehéz csizmáikkal sürögtek-forogtak, bizonyítván azt, hogy a sport legalább nálunk nem csak a műveltebb osztályok privilégiuma, és a két osztály közt a szabad ég alatti e jeges tánctermen csak az volt a különbség, hogy a műveltebb osztály korcsolyákkal űzé, a parasztlányok és -legények pedig meglehetős nehéz csizmákban és cipőkben ‒ és mégis több bukás esett az előbbeniek, mint az utóbbiak között.
(Békésmegyei Közlöny, 1878. december 29., V. évf. 104. szám)

Demokrata sport
Forrás: Bolond Istók, 11. évf. 5. szám (1888. január 29.)