Csabai munkások

Több jómódú csabai gazda a múlt napokban Arad megyében Atzél Péter úrnál egy nagyobb terjedelmű birtoknak feles művelésére vállalása végett Apatelken járván, nem győzik eléggé dicsérni azt a vendégszeretetet s előzékenységet, mellyel ott fogadva lettek. Tudvalevőleg az ottani gazdasági állapotoknak rákbaja a munkáskéz hiánya. Ezen sarkalatos hiányon gyökeres orvoslás lenne, ha az ottani oláhság közé az általánosan ösmert csabai józan, értelmes s tetőtől talpig hazafias szellemű tót nép ékelné magát, s bár eleinte legfölebb 100 család lenne odatelepíthető, de kezdetül ez elég lenne, s hisszük, rendkívül kedvező hatású volna az ottani földérték emelésére oly tőke hozzájárulása által, minő az emberi munka.
(Békésmegyei Közlöny, 1880. március 9., VII. évf. 47. szám)

 

Gazdasági gépraktár Csabán

Krocsák Emil úr Csabán egy gazdasági gépraktárt nyit özv. Urszinyi asszony házában. Nézetünk szerint ez igen szerencsés gondolat, amennyiben Békés megyében ilynemű gépeket sehol nem árulnak, úgyhogy gazdáink ebbeli szükségleteiket messze földről kénytelenek fedezni.
(Békésmegyei Közlöny, 1875. október 21., II. évf. 84. szám)

Mezőgazdasági gép
Forrás: Vasárnapi Ujság, 23. évf. 86. szám (1876) 576. p.