Rémület

Zajácz András csabai születésű, s jelenleg fakóvezekényi evangélikus lelkész úrról e napokban valaki a hírt bocsátotta világgá, hogy megették a farkasok. Képzelhetni helyben lakó földmíves édesanyjának rémületét e hír hallatára, kit nem is fog ember megnyugtatni, míg nem jő a levél, melyről elmondhassa: óh, áldott, óh, áldott a keze írása!
(Békésmegyei Közlöny, 1880. február 4., VII. évf. 23. szám)

Farkas
Forrás: Vasárnapi Ujság, 13. évf. 19. szám (1866. május 13.)