Haan Lajos kitüntetése

Az igaz érdem jutalmat nyert. Mindenkinek lelkét öröm hatja át azon kitüntetés alkalmából, melyben szeretett lelkészünk, Haan Lajos úr legközelebb részesült. Érdemeiről a tudomány terén hosszú évek sikeres működése szól, melyeket megörökít a bennük rejlő szellem, s melyek méltatására a történelem komoly Múzsája van hivatva. Mi a magunk részéről lelkes őrömmel olvastuk a Budapesti Közlöny március 4-i számát, mely Őfelségének következő kéziratát közli: „Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán, Haan Lajos békés-csabai ev. lelkésznek, közhasznú működése elismeréséül, Ferencz József rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1881. évi febr. 26-án, Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k.” — Fogadja a hit és tudomány, bár veterán, de mégis ifjú erővel küzdő bajnoka legforróbb üdvözletünket.
(Békésmegyei Közlöny, 1881. március 8., VIII. évf. 29. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Csabai arcok : Békéscsaba egykori jeles személyiségeiről. szerk.: Forján János. Békéscsaba : História Könyvkiadó, 2011
• Haan Lajos (Szül. 1818. aug. 13. – †1891. aug. 12.). nekrológ. In: Századok, 25. évf. 7. sz. (1891)
• Haan Lajos naplója, részletek. 1971
• Haan Lajos: Békéscsaba története. Békéscsaba : Haan L., 1858
• Hampel József: Haan Lajos 1891. augusztusban elhunyt. In: Archaeologiai értesítő, (Uj folyam) 11. köt./4. füz. (1891)
• Koren Emil: A Haan család története. In: Lelkipásztor : evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 66. évf. 10. sz. (1991) 321–322 p.
• Koren Emil: Haan Lajos és a korabeli Békéscsaba. In: Lelkipásztor : evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 66. évf. 10. sz. (1991) 322–323 p.
• Márki Sándor: Haan Lajos emlékezete. Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 1893
• Táborszky László: Haan Lajos, a csabai lelkész. In: Lelkipásztor : evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 66. évf. 10. sz. (1991) 319–320 p.