Apácának állt

Gróf Wenckheim Matild kisasszony, gróf Wenckheim Károly úrnak szép és viruló egyetlen leánya, lelke sugallatát követve lemondott a földi lét minden örömeiről, és e héten egy tiroli zárdába költözött. Mai nap ritka eset, hogy egy ily állású hölgy, kit a Mindenható földi javakkal, ranggal, szépséggel megáldott, vallási meggyőződésből ‒ mely, ha túlbuzgó is, de mindenesetre tiszteletreméltó ‒ elhagyva atyját, családját, drága hazáját örökre egy zárda sötét falai közé vonuljon idegen, elhatározásának nagyszerűségét tán felfogni sem tudó emberek közé!
(Békésmegyei Közlöny, 1876. május 28., III. évf. 43. szám)

Kapcsolódó irodalom:

• Nagy András, D. – Varga Árpád : A Wenckheim család Békés megyében a XIX–XX. században. Bp. : 2006
• Hankó József : Lovak és lovasok Békés megyében. Gyula : Linotype Bt, 2003
• Hankó József: Két évszázad a Weinckheim családdal. Gyula : Linotype Bt., 2000
• Héjja Julianna Erika : Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848. Gyula : Békés Megyei Levéltár, 2009
• Palatinus József : Békésvármegyei Nemes családok története. Bp. : 1909

Wenckheim Károly. Forrás: BékésWiki