Állatkínzás

Medvetáncoltatók árasztották el egypár nap óta Csabát, 4-5 ilyen, állatkínzásból élő teremtmény lézeng utcáinkon, rongyosan, piszkosan, a szegény megkínzott fenevadak átható fájdalmas bőgésével, s az ő bántó nyivákoló danaikkal nagy népcsődületet csinálva mindenfelé. Sajnos, hogy hatóságaink megengedik ezeknek az embertelen állatkínzóknak a hosszabb itt-tartózkodást; ha már a kormány egyáltalán megengedi nekik a kóborlást az országban, helyhatóságaink legalább szorítanák meg engedélyüket, hogy egy napnál tovább ne lázítanák a jobb érzést.
(Békésmegyei Lapok, 1880. augusztus 15., II. évf. 95. szám)

Barlangi medve
Forrás: Vasárnapi Ujság, 13. évf. 20. szám (1866. május 20.)