Magyar gyarmat

Egy Amerikából Csabára érkezett magánlevélből olvassuk, hogy a New York-i magyarok egy magyar gyarmat létesítése céljából társulni fognak, mely társulat célja volna az állam nagy földbirtokaiból egyes alkalmas részt megvenni, és azt a társulati tagok között felosztani.
(Békésmegyei Közlöny, 1877. november 1., IV. évf. 87. szám)

Híd New York és Brooklyn között
Forrás: Vasárnapi Ujság, 26. évf. 22. szám (1879)

Kapcsolódó irodalom:

• Ács Tivadar: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest : Officina, 1944
• Amerikai magyarok arcképcsarnoka = Portrait gallery of Hungarian Americans. Főszerk.: Tanka László. Salgótarján : Médiamix ; New York : Mixmedia, 2003
• Bernád Ilona: Magyarok Amerikája : útirajz, szociográfia. Sepsiszentgyörgy : Medium Kiadó, 2004
• Magyar Amerika : a tengerentúli magyarok mai élete történetekben és képekben. Főszerk.: Tanka László. Salgótarján : Médiamix, 2002
• Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában, 1519-1900. Budapest : Európa, 1982
• Szántó Miklós: Magyarok Amerikában. Budapest : Gondolat, 1984