Nem tudja, fiú-e vagy lány

B.-Csabán az 1856. évben született Rheder István hadkötelest nyomozták három esztendeig hiába. A most elrendelt újabb nyomozás folytán a katolikus parókiától a keresztlevél beérkezvén, kitűnt, hogy a három évig keresett egyén nem annyira fiú, mintsem inkább leány, és nem is hívják annyira Rheder Istvánnak, mintsem inkább Rheder Stefániának.
Békésmegyei Közlöny, 1880. június 27., VII. évf. 123. szám)